اعتراض دانشجویان علیه سخنرانی جواد ظریف در دانشگاه تهران

بنا بر گزارشهای رسیده جلسه سخنرانی امروز وزیر خارجه رژیم آخوندی درعلامه طباطبایی کتابخانه دانشگاه تهران  تبدیل به یک فضاحت برای ظریف و دولت روحانی شد.
رژیم آخوندی در وحشت از این که جلسه تبدیل به صحنه اعتراض دانشجویان شود، فقط تعدادی از عوامل دستچین شده خود را به تالار راه داده بود. اما دانشجویان در بیرون سالن با خواندن سرود و تجمع و سردادن شعار به اعتراض با برگزاری این نمایش و شرایط امنیتی شدیدی که رژیم در دانشگاه حاکم کرده بود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری فارس  با گذشت حدود یک ساعت از مراسم و آغاز سخنرانی ظریف خبرنگاران رسانه های گروهی نیزبه دلیل ناهماهنگی های مسئولان برگزار کننده مراسم موفق به حضور در سالن علامه امینی محل سخنرانی ظریف نشدند.

یکی از دانشجویان گفت: با این که اعلام کرده بودند ورود برای عموم آزاد است اما نفرات گزینش شده در سالن بودند و از قبل سالن را پرکرده بودند تا مانع حضور دانشجویان شوند. دانشجویان مخالف بیرون سالن تجمع کرده بودند.

در هنگام سخنرانی نیز دانشجویان ظریف را به خاطر دانشجویان زندانی مورد سؤال قرار دادند و ظریف واکنشهای تندی به این سؤالات نشان داد. دانشجویان همچنین یک صدا علیه فرهاد رهبر مزدوری که در سمت ریاست دانشگاه تهران گماشته شده است شعار دادند و فریاد کردند: «رهبر برو بیرون». دانشجویان همچنین از سخنرانی نماینده تشکل بسیجیان که در جنگ و دعواهای باندی درون رژیم قصد سخنرانی در جلسه ظریف را داشت جلوگیری کردند و او را هو کردند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...