اعتراض دانشجویان همزمان با سخنرانی روحانی در دانشگاه

حسن روحانی در حالی در مراسم آغازین سال تحصیلی دانشگاه تهران حضور یافت که برخی از صندلی‌های سالن علامه امینی این دانشگاه خالی بود و برخی دانشجویان هم جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند. دانشجویان خواستار اختصاص تریبون برای بیان آزادانه نظرات‌شان بودند و معتقد بودند دانشجویانی که امروز سخنرانی کردند به صورت فرمایشی انتخاب شدند. الف