اعتراض کارگران شرکت بسته بندی تهران

شرکت صنایع بسته بندی تهران که تولید کننده کارتن و انواع بطری ها بود،  در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است . یکی از کارگران این شرکت افزود،  بدلیل سیاستهای ضد کارگری و ضد تولیدی که عملاً  تصمیم به تعطیلی کامل این کارخانه گرفته اند .

اکنون تنها ۴۰۰ کارگر رسمی و قراردادی و پیمانی در این شرکت حضور دارند،  اما تولید کارتن بطور کامل تعطیل شده و تنها تولید قوطی با کارگران باقیمانده ادامه دارد . این کارخانه نه در تامین مواد اولیه و نه در تولید و نه در فروش مشکلی ندارد اما تنها سیاستها و تصمیماتی که بخاطر منافع اقتصادی مشخص اتخاذ شده شرکت بسته بندی مسیر تعطیلی کامل طی میکند،  لازم به یاد آوری است که قوه قضائیه رژیم هم حکم اخراج دو نماینده کارگران معترض را صادر کرد که موجب اعتراض و تجمع کارگران این شرکت در ۱۴ اردیبهشت گردید.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...