اعتراض و قیام هر فرصت، هر زمان، هر مکان

ghiaamاعتراض مردم بوشهر به افزایش نرخ بلیط اتوبوسهای شهری

تجمع اعتراضی مردم برازجان

درگیری مردم «ورداورد» کرج با مأموران سرکوبگر انتظامی

اعتراض کارگران وبازنشستگان لوله سازی خوزستان

تجمع روستائیان و مردم کلاله در استان گلستان

حرکت اعتراضی بازنشستگان ذوب آهن اصفهان

اعتراض نانواییهای سنندج

اعتراض به طرح تفکیک جنسیتی و حذف سهمیه زنان در ۷۷رشته

یورش دژخیمان رژیم آخوندی به زندانیان سقز در استان کردستان

ـ جمعی از مردم بوشهر در اعتراض به دو برابر شدن نرخ بلیط اتوبوسهای شهری، تجمع کردند. مأموران سرکوبگر نیروی انتظامی در وحشت از گسترش این حرکت، معترضان را محاصره کردند و به تهدید آنها پرداختند.

ـ مردم برازجان در اعتراض به تخریب آثار باستانی این شهر توسط رژیم آخوندی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ـ کارگران وبازنشستگان لوله سازی خوزستان در مقابل اداره دادگستری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به پرداخت نشدن ۱۸تا ۵۰ماه مطالبات خود اعتراض کردند. حدود ۴۰۰تن از این معترضان همزمان در مقابل کارخانه لوله سازی جمع شده بودند.

ـ جمعی از مردم «ورداورد» کرج با مأموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند. این درگیری روز شنبه ۲۶شهریور و زمانی رخ داد که مردم به اخاذی مأموران رژیم به بهانه پارک خودروها اعتراض کردند.

ـ روستائیان و مردم کلاله در استان گلستان در اعتراض به احداث یک کارخانه سیمان توسط رژیم آخوندی تجمع کردند. معترضان گفتند نگران تخریب منازل، از بین رفتن درختان و نابودی محیط زیست در این منطقه هستند. سهامدار اصلی این کارخانه پسر هاشمی رفسنجانی است.

ـ بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در مقابل اداره امور بازنشستگی تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق و مطالبات عقب افتاده اعتراض کردند. این حرکت اعتراضی چندین روز است ادامه دارد. روز شنبه کارگران مورد ضرب و شتم مأموران یگان ویژه ضد شورش قرار گرفتند.

ـ نانواییهای سنندج به کمبود سهمیه آرد اعتراض کردند. مردم نیز که به دلیل کمبود نان به شدت در مضیقه هستند، رژیم آخوندی را عامل این وضعیت می دانند.

ـ جمعی از زنان و دانشجویان به طرح ارتجاعی تفکیک جنسیتی در کنکور کار‌شناسی اعتراض کردند. بر اساس این طرح، سهمیه زنان در ۷۷رشته در ۳۶دانشگاه به صفر رسیده است. زنان نه تنها از انتخاب رشته‌های فنی- مهندسی محروم شدند, بلکه چندین دانشگاه از پذیرش آنها در رشته‌های راهنمایی، مشاوره و مددکاری اجتماعی نیز خودداری می کنند.

ـ دژخیمان رژیم آخوندی در زندان سقز در استان کردستان به زندانیان سیاسی یورش بردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. آنان یکی از زندانیان سیاسی به نام فرزاد صمدی را به سلول انفرادی منتقل کردند و دو زندانی دیگر به نامهای عثمان و آرام میکائیلی را ممنوع الملاقات کردند.

ـ مأموران اطلاعات آخوندی در مریوان در استان کردستان اقبال محمدی یک مخالف رژیم را روز شنبه ۲۳شهریور احضار کردند اما از آن زمان تاکنون اطلاعی از وی در دست نیست. وی تاکنون بارها توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم در مریوان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته است

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...