اعتراف رژیم به دستگیری گسترده مجاهدین در جریان قیام مردمی

وزیر اطلاعات رژیم اعتراف کرد که در سال گذشته ۱۱۶تیم مرتبط با مجاهدین را دستگیر کرده است.

آخوند محمود علوی وزیر اطلاعات فاشیسم دینی حاکم بر ایران امروز در نمایش جمعه تهران ظاهر شد و با برخی کلمات دهان پرکن تحت عنوان ”بررسیهای کلان امنیت ملی در پرتو رهنمودهای راهگشای” خامنه‌ای، مذبوحانه تلاش کرد به نیروهای سرخورده رژیم پس از گنجاندن سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی خارجی آمریکا روحیه بدهد.

وی در این قدرت‌نمایی دیر هنگام گفت ”در یک سال گذشته با ۱۱۶تیم مرتبط با سازمان مجاهدین برخورد شده” است.

در همین رابطه خانم شورای ملی مقاومت طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلام داشت: دستگیریهای سال گذشته ایرانی(۲۱مارس ۲۰۱۸تا ۲۰مارس۲۰۱۹) بسا بیشتر از آماری است که رئیس مافیای ترور و آدمکشی ملایان به آن اعتراف می‌کند. وی به عمد از دستگیریهای دیگر ارگانهای سرکوبگر مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دادستانی سخنی به میان نیآورده است.

بر اساس این بیانیه خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران با تأکید بر این‌که دستگیر ‌شدگان در معرض شکنجه و اعدام قرار دارند، خواستار اقدام فوری دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر برای آزادی آنان و تعیین هیاتهایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با این زندانیان شد.

رژیم آخوندی باید اسامی همه دستگیرشدگان را منتشر کند و تمامی حقوق آنان را طبق کنوانسیونهای بین‌المللی که امضا کرده مراعات کند. شکنجه و بدرفتاری یک روش روتین علیه زندانیان سیاسی است و در جریان قیام دیماه ۱۳۹۶دست کم ۱۴تن از زندانیان قیام زیر شکنجه به‌ شهادت رسیدند.