اعتصاب‌غذای آتنا دائمی و گلرخ ایرانی در زندان قرچک ورامین

آتنا دائمی و گلرخ ایرانی

روز شنبه ۱۴بهمن۹۶ زاندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، که با ضرب ‌و شتم به زندان قرچک ورامین منتقل شدند، طی بیانیه شروع اعتصاب‌غذای خود را اعلام کردند.

در بیانیه این دو زندانیان سیاسی ‌آمده است:‌

١٠روز زمان کمی نیست برای جبران دستوری چند ساعته و برای اجرای قانون،١٠روز پیش با ضرب ‌و شتم بدون هیچ توضیح قانونی به زندان قرچک منتقل شدیم، محل اجرای حکم ما طبق قانون زندان اوین و بند زنان این زندان بوده است و به هیچ عنوان حکم تبعید در پرونده نداشتیم. مهم این است که اصل قانون تفکیک جرایم به‌راحتی نقض شده است.

١٠روز مهلت دادیم تا ما را به بند زنان زندان اوین که محل اجرای حکم ما می‌باشد بازگردانند اما دریغ از حتی توضیح قانع کننده و قانونی برای این جابه‌جایی،از امروز ١٤بهمن ٩٦در اعتراض به نقض قانون تفکیک جرایم و تبعید غیرقانونی‌مان دست به اعتصاب غذا خواهیم زد و باز یک هفته مهلت می‌دهیم تا ما را به همان محل قبلی یعنی بند زنان زندان اوین بازگردانند در غیراین صورت در روز شنبه ٢١بهمن ٩٦لب بر آب هم خواهیم بست و تا زمانی که ما یعنی آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی را همزمان و به همراه هم به بند زنان زندان اوین باز نگردانند و همچنین سهیل عربی را که در حمایت از ما و در اعتراض به این  تبعید غیرقانونی در اعتصاب غذا و تبعید به‌سر می‌برد را به بند سابق در اوین باز نگردانند دست از اعتصاب بر نخواهیم داشت و مسئولیت هر اتفاق ناگواری برای ما دو نفر و همچنین آرش صادقی و سهیل عربی و دوستان و رفقای دیگرمان که در حمایت از ما دست به اعتراض زنند متوجه دادستانی، قوه قضاییه، سپاه ثارالله است.

در ضمن ما از خانواده هایمان خواستیم که دیگر به ملاقات ما در زندان قرچک نیایند وعده دیدار ما در صورت بازگشت ما به زندان اوین و بند زنان آن در سالن ملاقات اوین خواهد بود و در غیراین صورت شخص حاج مرادی می‌بایست جنازه‌‌های ما را به عزیزانمان تحویل دهد.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...