اعتصاب بازاریان در بازار کفش تبریز ۱۷مهر۹۷ + فیلم

بازار کفش تبریز

بازاریان و کسبه از صبح امروز سه‌شنبه ۱۷مهر۹۷ اعتصاب خود را شروع کردند.

بازاریان و کسبه تبریز، کرج، شهریار، شهرضای اصفهان و سراب اردبیل در اعتصاب هستند.

در تبریز بازار کفاشان در اعتصاب هستند.

در اصفهان بازار موبایل و بازار احمد آباد در اعتصاب هستند.

اعتصاب در بازار تبریز (باشماخچلار،امیربازاری، دارایی،فردوسی،سامان میدانی و…)ادامه دارد، شهرهای اردبیل مراغه سلماس و تا حدودی مرند و خوی امروز به اعتصاب پیوستند.

فیلم زیر: جو شدید امنیتی و حضور یگان ویژه در خیابان‌های تبریز همزمان با اعتصابات سراسری اصناف کشور

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...