اعتصاب غذای ساکنان لیبرتی تا توقف کامل کشتار در اشرف

یورش مسلحانه به اشرف- شماره ۱۳

اعتصاب غذای ساکنان لیبرتی تا توقف کامل کشتار در اشرف استقرار نیروهای کلاه آبی ملل متحد در اشرف و لیبرتی برای حفاظت از ساکنان

به دنبال پنجمین قتل عام مجاهدان اشرفی و جنایت بیسابقه علیه بشریت در اشرف، ساکنان لیبرتی از ظهر روز یکشنبه ۱۰شهریور (اول سپتامبر) دست به اعتصاب غذا زدند. آنها اعلام کردند:

از آنجایی که مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی به عهده دولت آمریکا و ملل متحد است،

با توجه به اینکه به رغم گذشت ۱۰ ساعت از حمله جنایتکارانه نیروهای تحت امر مالکی، هیچ اقدامی از سوی دولت آمریکا و ملل متحد برای توقف کشتار در اشرف و نجات گروگانها و مجروحان به عمل نیامده است،

از آنجایی که نه آمریکا و نه ملل متحد به رغم مراجعات متعدد ساکنان و نمایندگانشان، هیچ اقدام مؤثری برای حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی در ماههای اخیر نکرده اند،

با توجه به اینکه تیر خلاص زدن به مجروحان و کشتار دستجمعی ساکنانی که دستهایشان را از پشت بسته اند، از بارزترین مصادیق جنایت علیه بشریت است،

با توجه به اینکه امکان تکرار چنین قتل عامهایی هر لحظه وجود دارد،

تا توقف کامل کشتار در اشرف و آزادی و بازگرداندن گروگانها و تا حل مساله حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی تنها با خلع ید از نیروهای عراقی و استقرار نیروهای کلاه آبی ملل متحد در اشرف و لیبرتی تا زمان انتقال آنها به آمریکا و یا اروپا تأمین می‌شود.

ساکنان خواستار مداخله فوری شورای امنیت ملل متحد و انتقال حفاظت ساکنان از نیروهای جنایتکار عراقی به کلاه‌‌آبی های ملل متحد شدند و تأکید کردند سپردن حفاظت ساکنان اشرف و لیبرتی به دست نیروهای عراقی که تا کنون مرتکب ۵ قتل عام در اشرف و لیبرتی شده اند، همدستی در جنایت علیه بشریت است و باید متوقف شود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۰ شهریور ۱۳۹۲(اول سپتامبر۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...