اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اعتراض به ضرب و شتم چند زندانی سیاسی توسط لمپن های رژیم

پنج زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در کرج، ظهر امروز شنبه هفتم آذرماه در اعتراض به «ضرب و شتم» زندانیان سیاسی از سوی «دو زندانیِ با سابقه شرارت»، «با حمایت» مدیران زندان، اعتصاب غذا کرده‌اند.

دو تن از زندانیان سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی شهر که سابقه درگیری و شرارت دارند، پس از تهدید و ارعاب گروهی از زندانیان سبز، با چاقو به آنها حمله کرده و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این زندانیان که مدتی است مورد حمایت مدیریت و حفاظت و اطلاعات زندان رجایی هستند امروز نیز با سکوت مسئولان همراه شدند و مدیریت زندان کمترین اقدام بازدارنده ای در این زمینه انجام نداد.

در همین حال جمعی از زندانیان سیاسی از جمله سعید رضوی فقیه، سعید مدنی، جعفر اقدامی، بهزاد عربگل و کامران ایازی با اعلام اعتصاب غذای نامحدود خواستار انتقال دو نفر حمله کنندگان از سالن زندانیان سیاسی عقیدتی شدند.

طی سال های گذشته همواره زندانیان سیاسی در  زندان های مختلف کشور از طریق دیگر زندانیان شرور و یا زندانیان با جرائم قتل و اعتیاد تحت فشارهای جانی و روانی قرار گرفته اند.