اعتصاب غذای زندانی سیاسی آیت‌الله کاظمینی بروجردی

زندانی سیاسی آیت‌الله کاظمینی بروجردی دست به اعتصاب‌غذا زده است.

این مطلب را وی در ملاقاتی پنج دقیقه‌یی با خانواده‌اش اطلاع داده و اعلام کرده «به‌عنوان هم‌دردی با هموطنان مظلومی که به علت سرکوب تحت عنوان امربه معروف و نهی از منکر زیر فشار حکومت دینی قرار گرفته‌اند»، دست به اعتصاب‌غذا زده است.

خانواده آیت‌الله بروجردی وضعیت جسمی وی را نگران‌کننده اعلام کرده و از افراد و سازمانهای مدافع حقوق‌بشر خواستار رسیدگی به وضعیت و خواسته‌های این زندانی عقیدتی شده‌اند