اعتصاب کارگران شجاع کارخانه ذوب مس خاتون آباد

اعتراض کارگران شجاع کارخانه ذوب مس خاتون آباد که از روز چهارشنبه با بستن دروازه ورودی این کارخانه آغاز شده بود، دیشب با حضور عوامل سرکوبگر موسوم یگان ویژه، موقتا به تعطیلی کشید.

جمعیت حدود ۳۰۰نفری کارگران  مجتمع ذوب مس خاتون آباد در اعتراض به وعده های مسئولان مس درباره استخدام این نیروها ، از روز چهارشنبه با بستن دروازه ورودی این مجتمع دست به اعتراض  زدند.

این کارگران معترض  که در دو مجتمع مس خاتون آباد و میدوک تعدادشان بالغ بر۲۴۰۰نفر می شود ، از حدود  ۲سال قبل بدنبال دستور پاسدار احمدی نژاد، مبنی برتعطیلی شرکت های واسطه ای و کار زیر نظر خود دستگاهها و شرکت های اصلی، از شرکت های مختلف به مجموعه شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه پیوستند.

شرکت سرمایه گذاری مس نیزطبق قراردادی که با این افراد بسته است وعده استخدام این نیروها را بعداز گذشت یک سال از مدت قراردادهایشان داده است که با گذشت حدود ۱۸ماه از وعده داده شده، هنوز خبری از استخدام نیروها نیست.

از چهارشنبه گذشته و با بستن دروازه ورودی مجتمع مس خاتون آباد، عملا جلوی ورود هرگونه مواد اولیه و کنسانتره به این مجتمع تولیدی گرفته شده است وکارخانه  تعطیل می باشد.

این کارگران شب گذشته با دخالت یگان ویژه سرکوب پراکنده شده اند اما همچنان در داخل مجتمع تحصن کرده و خواستار احقاق حق خود و اجرای مفاد قراردادها هستند.

یکی از مسئولین داخلی کارخانه گفت: هیچ استخدامی در شرکت خصوصی مس ایران وجود ندارد.

کارگران پیمانکاری مجتمع های مس در استان کرمان از هیچیک از حقوق واقعی خود بهره مند نیستند و همه ساله شاهد اعتراض های مختلفی برای احقاق حق چه از سوی  بازنشستگان ، کارگران و کارکنان مجتمع های مس در استان هستیم .

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...