اعتصاب کامیونداران مشهد+ فیلم

امروز شنبه کامیونداران مشهد نیز در اعتراض به پایین بودن حقوق و گرانی قطعات یدکی و پاسخ ندادن به مطالبات شان اعتصاب کرده و در مقابل ستاد شهرداری مشهد کامیون های خودشان را متوقف کرده‌اند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...