اعدام ۹ متهم در زندان عادل آباد شیراز

مقام های زندان عادل آباد شیراز حکم ۹ زندانی محکوم به اعدام را اجرا کردند.

خبرگزاری مهر شنبه ۳۱ شهریور گزارش داد که ۹ زندانی متهم به تجاوز به عنف پس از تایید حکم آنها در دیوان عالی کشور، اعدام شدند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...