اعدام ۱۴ نفر طی یک روز در ایران

بنا به گزارشهای دریافتی از سوی فعالان حقوق بشر، روز شنبه ۱۷ تیر، ۱۱ زندانی از جمله ۵ زندانی زن در زندان مرکزی زاهدان در یک اعدام جمعی، بدار آویخته شدند. اسامی برخی اعدام شدگان عبارتند از: ۱ ـ رسول خوروج۲ـ وحید ریگی۳ـ حمید نجفی ۴ـ ناصر نقعی.

بر اساس همین گزارش سه نفر دیگر در همین روز در اردبیل به دار آویخته شدند. به گزارش روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، برابرحکم قطعی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اردبیل، دونفر اهل و ساکن شهرستان گرمی و متولدین سالهای ۱۳۴۴ و ۱۳۵۱ که برادر می‌باشند درپی دستگیری به اتهام مشارکت درحمل مواد مخدر، به اعدام محکوم شده بودند که مراحل قانونی پرونده و مراتب تایید اجرای حکم سپری ونهایتا سحرگاه امروز به دار آویخته شدند.

روز سه شنبه ۱۱ تیر ماه نیز ۹ نفر دیگر در زندان وکیل اباد مشهد به داراویخته شده بودند.

به این ترتیب تعداد اعدام شدگان پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ ۲۴ خرداد تا کنون بر ۶۷ نفر بالغ شده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...