اعدام 17 نفر، از جمله دو اعدام در ملاءعام طی دو روز

چرخ ماشین اعدام رزیم ضدبشری آخوندی همچنان و با سرعت تمام در چرخش است و لحظه ای باز نمیماند.

بر اساس گزارشهای دریافتی از سوی فعالان حقوق بشر در ایران در زی دو روز گذشته حد اقل 17 نفر، از جمله دو نفر در ملاءعام به داراویخته شده ا ند.

به گزارش دادگستری استان فارس یک زندانی به اتهام “تجاوز به عنف”، در ملاعام در شهر شیراز به دار آویخته شد. این زندانی  که با نام “حمید – ب” کعرفی شده است در پرونده خود اتهامات دیگری از جمله آدم ربایی نیز داشت، علاوه بر مجازات اعدام در ملاء عام به ۱۵ سال حبس از جهت آدم ربایی محکوم گردیده بود.

سحرگاه دیروز چهارشنبه 5 خرداد یازده زندانی که بین ۲۲ تا ۲۵ سال سن داشتند، با اتهام عمدتا قتل در زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند. یکی از زندانیان ، مهدی رجایی، کودک-مجرم بوده و زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشته است.

اسامی احراز شده ۹ تن از این زندانیان توسط هرانا عبارت‌ است از:

۱- جواد خرسند
۲- ایمان فاطمی پور
۳- حسین محمدی
۴- مسعود راغدی فرزند بخشایش
۵- محسن آقا محمدی فرزند آقا محمد
۶-فرهاد بخشایش
۷- مهدی رجایی – زمان وقوع جرم ۱۶ سال داشته است
۸- اصغر عزیزی
۹- خسرو رباط دستی

روز قبل، سه شنبه 4 خرداد، دو زندانی با نامهای “مسلم محمود زهی خاش” و   «هادی شکسته» با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند.

در طی همین روز دست‌کم سه زندانی منتقل شده از ندامتگاه مرکزی کرج با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان قزلحصار به دار آویخته شدند.

هویت یکی از این زندانیان «روح الله روشنگر» توسط هرانا احراز شده است. وی متاهل و دارای دو فرزند بود و از سال ۱۳۹۱ در زندان به سر برده است.