اطلاعیه شورای ملی مقاومت: اعدام 31 زنداني در 5 روز شامل 10 اعدام در ملأعام

مريم رجوي: فراخوان به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر ايران به شوراي امنيت

دژخيمان رژيم آخوندي روز پنجشنبه 16مرداد 9زنداني را در كرمانشاه اعدام كردند. به گزارش رسانه هاي رژيم آخوندي هفت تن از اين زندانيان از جمله يك زن در زندان مركزي كرمانشاه حلق آويز شدند. دو زنداني ديگر به طرز فجيعي در ميدان آزادي اين شهر با استفاده از اتوبوس و آويزان كردن از پل، اعدام شدند.
به اين ترتيب دژخيمان حاكم بر ايران صرفاً طي 5روز اخير، همزمان با اولين سالگرد روي كار آمدن آخوند روحاني، دست كم 31زنداني شامل يك زن را به دار آويختند. 10تن از اعدام شدگان در شهرهاي شيراز، كرج و كرمانشاه در ملأعام به دار آويخته شدند. اين در حالي است كه بسياري از زندانيان مخفيانه اعدام مي شوند و از انتشار اخبار آن جلوگيري مي‌شود.
سردژخيم مجتبي ملكي دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همزمان با اعدام 7زنداني در زندان كرمانشاه گفت: «دادگستری کل استان کرمانشاه هر کس را که سهمی در تشویش امنیت مردم داشته، به سزای عمل خود رسانده است… چنانکه تا به امروز مسامحه‌يی با اخلالگران امنیت عمومی نداشته‌ایم از این پس نیز با حساسیت بیشتری حافظ کیان امنیت خواهیم بود».
خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران، با تاكيد بر اينكه رژيم آخوندي با اعدامهاي فزاينده جمعي و خودسرانه در صدد ايجاد جو رعب و وحشت و جلوگيري از بروز قيامهاي مردمي است، گفت اين اعدامها هرگونه توهم ميانه روي و اعتدال را در فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران باطل كرده و نشان مي دهد آخوند روحاني كه بخشي از نظام ولايت فقيه است، مأموريتي جز حفظ نظام ندارد.
خانم رجوي جامعه جهاني را به احاله پرونده نقض حقوق بشر توسط فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران به شوراي امنيت ملل متحد فراخوند و گفت اين رژيم طي 36سال گذشته صرفاً با اتكا به كشتار و بر پا كردن بساط دار و شكنجه در زندانها و ميدانها و خيابانهاي كشور به حيات ننگين خود ادامه داده است.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران
17 مرداد ماه 1393 (8 اوت 2014)
Sluta gilla