اعلام آمادگی نهضت آزادی برای برقراری آشتی ملی!

هاشم صباغیان وزیر کشور دولت موقت درباره گفت‌وگو میان احزاب و موضوع آشتی ملی اظهار کرد: ما اتفاقا این موضوع را پیگیری می کنیم که مجموعه های مختلف با هم جمع شوند و روی محورهای مشترکی که نسبت به آن توافق دارند فعالیت کنند. این یکی از راه‌هایی است که دنبالش هستیم ولی امکانات اجازه نمی دهد. بعضا می شود که فردی با ما یک عکس می گیرد و بعد به ما می گوید که به خاطر همین عکس مزاحم من شده اند در این شرایط چه کاری می شود انجام داد. راهش این است که یک عده را دعوت کنیم و جلسه مشترکی برگزار شود به طوری که جمعیت هم زیاد نباشد. 20 نفر دور هم باشند و بحث کنند که چگونه می شود مشکلات را حل کرد. نهضت آزادی آمادگی این را دارد که بانی این گفت‌وگوی و آشتی ملی شود. ما اجرای این امر را در برنامه خود داریم./ اعتمادآنلاین

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...