اعلام خطر آخوند احمد خاتمی: اختلاف سلیقه‌ها عامل حذف فیزیکی نشود، آتش‌افروزی نکنید

آخوند احمد خاتمی در جمعه‌بازار امروز تهران با وحشت از عاقبت تخاصم درونی رژیم نسبت به حذف فیزیکی و جارو کردن رقبا هشدار داد:
وی گفت:
«اختلاف سلیقه‌ها عامل حذف فیزیکی نشه. این سلیقه سر کار می‌آید، تمام افراد اون سلیقه را جارو می‌کنه، اون سلیقه سر کار می‌آید، تمام افراد این سلیقه را، انصافاً این روش نادرستی است و این مشکل یک دولت و چند دولت نیست، متأسفانه کم و بیش در طول این 37سال این رفتار بوده… .
باید مراقب نفوذیها بود، نفوذیهایی که نانشان از تفرقه است. لذت می‌برند از درگیری بین مردم.
اونها که تأثیرگذارند، تریبون دارند، مراقب حرفهایشان باشند. مراقب باشند با نیشهای خودشان آتش‌افروزی نکنند».
آخوند آحمد خاتمی اذغان کرد که فساد در تاروپود رژیم ریشه دوانده است. وی گفت:
«این‌که فساد هست، جای انکار ندارد، اما این‌که کسانی بیایند یک جوری حرف بزنند، که انگار فساد تمام تاروپود نظام را گرفته، این هم خودش فساد دیگری است. این هم خودش منکر دیگریست. بله، فساد هست، اما سیاه‌نمایی این‌چنینی هم کاری نادرست است .
از جمله عوامل فساد، عزل و نصبهای باندی و جناحی است. شما وقتی یک باند را سر کار آوردید، یک نفر از باند اگر به فساد افتاد خوب روتوش می‌کنند. تا وقتی که عزل و نصبهای جناحی باشد، با کمال تأسف باید بگوییم فسادها هم ادامه دارد».
آخوند احمد خاتمی در ادامه سخنان خود در نمایش جمعه تهران درباره قیام 88 و طلسم‌شکستگی ولی‌فقیه ارتجاع گفت:
«فتنه‌گران به قانون و کشور لگد زدند تا کشور را در لبه پرتگاه قرار دادند، کسانی در سال 88 در راههای غیرقانونی وارد شدن کشور را دچار هزینه کردند برای مردم اسباب زحمت درست کردند برای خودشان هم اسباب بدبختی و سرشکستگی در زمین و ملاء عام شدند، اینها را واقعاً شما نمیبینید، به این صراحت آقا دارد فتنه را محکوم می‌کند روز روشن شما فرمایشات مقام معظم رهبری رو تحریف می‌کنید دست‌ بردارید از این کارها به‌صراحت می‌گویم با سخنرانیهای آتشین این‌جا و آنجا با شعارهای هنجار شکن نه مشکلتان حل نمی‌شود بلکه روز بهروز بر نفرت متدین از شما افزوده خواهد شد».