افزایش فشار بر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین

افزایش فشار بر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین

در پی اعتراضات زندانی سیاسی بند ۳۵۰ که به انتقال ۱۰ تن از ایشان به سلول انفرادی برای مدت ۱۰ روز منجر شد، یکی از مأموران وزارت اطلاعات که خود را ”عباسی“ معرفی کرده است، چند روز در هفته در این بند مستقر شده و زندانیان را به‌صورت انفرادی احضار کرده و ضمن تهدید از ایشان می‌خواهد در هیچ نوع حرکت اعتراضی شرکت نکنند .
بستگان یکی از زندانیان سیاسی این بند به گزارشگر هرانا گفت: ”یکی دیگر از اهرمهای فشار برزندانیان که اخیراً بسیار شدید شده، عدم رسیدگی پزشکی کامل و مکفی درحق زندانیان بند ۳۵۰ می‌باشد از جمله زندانیانی چون: ۱- نصور نقی‌پور ۲- محمدصائمی ۳- محسن دانشپور مقدم ۴- عبدالله مومنی ۵- اصغر قطان ۶- اسداله هادی ۷- غلامرضا خسروی ۸- علی معزی ۹- سعید عابدینی و… “
وی هم‌چنین ادامه داد: ”پزشک زندان موظف شده است که بهیچ عنوان آزمایشات پاراکلینیکی و عکسبرداری که نیاز به اعزام زندانی به بیمارستان دارد، را ننویسد وصرفا به نوشتن داروهای ساده، اکتفا کند“.

ممانعت از درمان زندانی سیاسی ریحانه حاج ابراهیم

زندانی سیاسی خانم ریحانه حاج ابراهیم که مدتهاست از دردهای عصبی از ناحیه کمر و پا نیز دچار دردشدیدو در رنج وعذاب می باشد، اخیراً هم از بابت روده دچار مشکلات گوارشی شده است،  غذای نامناسب  زندان باعث تشدید این بیماریها می باشد،  ماموران اداره اطلاعات مانع ازهر اقدام درمانی ، فیزیو تراپی و تهیه مواد غذایی مناسب برای او از طرف بستگانش شده اند ، زندانی سیاسی خانم حاج ابراهیم از بازداشت شدگان آذر ۸۸می باشد که به ۱۵سال زندان محکوم شده است

وعده های پوشالی دست اندرکاران زندان اوین به خانواده های زندانیان سیاسی

ماموران جنایتکار اوین در پاسخ پیگیرها ی درمانی خانواده از فرزندان محبوس شان در اوین به آنان گفته شده است که جای نگرانی نیست الان انتخابات است بعد از انتخابات همه چیز عوض خواهد شد، الان کاری نداشته باشید

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...