افزایش دوباره ورودی‌های بیمارستان صدوقی یزد

افزایش دوباره ورودی‌های بیمارستان شهید صدوقی یزد

به گفته خبرگزاری ایرنا، دکتر محمود نوری شادکام معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت در حالی که تعداد بیماران بستری و مشکوک به کرونا در بیمارستان صدوقی یزد در ۱۳ فروردین ماه به ۱۲۵ نفر کاهش یافته بود امروز جمعه مجددا روند صعودی گرفت و به ۱۵۹ نفر افزایش یافت.