افزایش ۱۳۷ درصدی قیمت برنج وارداتی، گرانی ۴۰٪ برنج ایرانی

گوشت و مرغ و ماهی که خیلی وقت است دیگر افزایشی پیدا نمیکند چون تعداد معدودی میتوانند انرا تهیه کنند و انها هم با ان قیمتها مشکلی ندارند. در هفته گذشته خبر گرانی نان ، برق منتشر شد و امروز هم گفته میشود که برنج ایرانی۴۰درصد و برنج وارداتی ۱۳۷٪ گرانتر شد.

به نوشته بهار نیوز، قیمت برنج وارداتی در ابتدای سال جاری نسبت به سال گذشته تا بالغ بر۱۳۷ درصد افزایش داشته و بیش از ۳۰ هزار تومان هم فروش رفته است.


متوسط قیمت برنج ایرانی از ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومانی فروردین ماه پارسال در اسفندماه به ۳۴ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده بود و در فروردین ماه امسال ۳۵ هزار و ۴۰۰ تومان ثبت شده است. هر کیلو برنج ایرانی در سال جاری تا بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان نیز فروش رفته و حداقل قیمت آن ۳۰ هزار تومان بوده است. براین اساس برنج ایرانی نسبت به اسفندماه ۱.۶ و در مقایسه با فروردین ماه امسال ۴۸.۱ درصد افزایش قیمت دارد.