افسانه اسکوئی: هورا !هورا! غیرت و افتخاری که در توپ فوتبال خلاصه می شود!

zamin

اعدام در زمین فوتبال

عیرت = توپ

توپ = غیرت

شورو شعف فوتبال برای جام جهانی …همراه موزیک خوانندگان یکی پس از دیگری این روزها حسابی چشم گیرو دل خوش کن شده است.خوب که گوش می کنم…
عاشق ایرانیم عاشق فوتبالیم ….به شما می بالیم می بالیم …ایران ایران…
به سختی ها نمی بازیم …با هم هستیم ..بی شکستیم….
خواننده دیگر:
شیر، پلنگ ،غیرت ،افتخار ،ایران ایران ،سربلند وایرونی ،یک صدا ،پرچم ،حریف ،جنگ ، جا ن فدای ایران،
قهرمان، دفاع، حمله ، آرش کمانگیر،تمدن و فرهنگ ایران،شرف ،حیثیت ،آبرو… همه و همه دریک توپ خلاصه شد وسریع همراه موزیک جاز مسخت کرد. تصویر چندنفر به اصطلاح هنرمند! و دختران مو طلایی با آرایش های غلیظ و آستین های حلقه ای چاشنی صحنه ها را بهترکرد.
ناگهان نگاهت به پرچم عقرب نشان رژیم می افته و همه کلمات جادویی با موزیک خوشایند به فیلم اعدام ها ،تظاهرات کارگران و اعتراض دانشجویان ودستگیری دختران به جرم بدحجابی، خبرهای فیس بوک و تویتتر درگوشه و کنار ایران یادت می آره که کجایی و چرا اینجایی!

بله …یک کلمه ازدمکراسی ،آزادی، برابری ،حقوق انسان ها ،زنان ،کودکان ،پایان اعدامهای دسته جمعی و فردی در میدانها، شهرها و کوچه پس کوچه های ایران، تجاوزقانونی به مردان وزنان درزندانها و دستگیری نویسندگان و وکلا و …اعدام ورزشکاران ایرانی و فوتبالیست های جوان ایران ، تو شعرهاشون نبود .
ازمجازات چشم درآوردن زنان دربرابر دفاع از خود وتعرض جنسی ،از فروش دختران ز یرهیجده سال توسط باندهای رژیم ایران به کشورهای عربی ، از ازدواج شرعی -آخوندی دختربچه۹ساله با پدرخوانده که تجاوزبه محارم و پدوفیلی است ،از تن فروشی رسمی صیغه آخوندی ،تجاوزات قانونی شرعی آخوندی به مردان و زنان درزندانها برای اعتراف گیری کلمه ای نبود.ازبی حرمتی به زنان و دختران در خیابان های ایران،…

از کودکان کار پابرهنه و گدا های کارتن خواب، از زنان و مردان و کودکان معتاد ،ا زمرگ های مشکوک و فقر وفحشا ،…
از اعدامهای مخفی و آشکار ،از اعدام کودکان، زنان و مردان مسلمان ،شیعه وسنی، بهایی و مسیحی ، از قتلهای پنهان و آشکا ر،اعدام ها در مکان های عمومی و زمین ها ی فوتبال…
یعنی همه غیرت و افتخار ایرانی و مبارزه و شرف و حیثیت فقط در یک توپ فوتبال خلاصه شد!

ننگ بر این رژیم ددمنش که نه تنها به جان ومال و ناموس ایرانی خیانت کردبلکه با شرکایش توسط عده ای به ظاهر وطن پرست که هم از توبره می خورند و هم از آخور،اصالت کلمات را هم ازایران و ایرانی به سرقت برد.
۲۳/۶/۲۰۱۴
افسانه اسکویی