افسانه اسکویی: شاهدان فاجعه!

آن چه را می بینیم یا
 می شنویم،
فاجعه است.
 
هرچه در فیلم و کلیپ،
می بینیم ،    
 فاجعه است .
 سیل و زلزله ، ازیک طرف
 قتل عام و زندان ازآن طرف
 
  ریختن آوار و سنگ بر سرپناه بی پناهنان
یا گلوله
بر تن کولبران و ''مستضعفان''
 
 حیله و نیرنگ به نام دین و قرآن    
فقر و بیکاری بلای جان مردم
 
****
تو بدان ای  ظالم!
با جمع بساط دست فروش،
 تو بساط خویشتن جمع می کنی ای دین فروش. 
 
کولبری شغل است و
کودک ، بردهُ کارت شده ست .
زاده ی انگل که عمری است دزد وجیره خوار،
به خیال تو که ''آقا زاده '' است.
 
ما نیازمند خداییم  وهم دهخدا
 از برای خلق انسان و
 فرهنگ لغات.
 
نام تو سرکوبگر  ،
 حرفه ات آدم ربایی،
 شهرت و آوازه ات  قتل و ترور .
****
 
شاهدان!
این که می بینی وطن، بر خاک وخون بنشسته ست،
یادگار تاج و تخت و  
آمدن عبا، عمامه ست. 
 
شاهدان!
 عمق فاجعه،  
سر به فلک ساییده است.
 
حال اکنون،
 وقت سوزاندن ریش ها  و ریشه ها ست.
  وقت دفن لاشه شیخ  فقیه
در فاضلاب تنگ تاریخ.
 
شاهدان! یاوران !
گرنکوبیم ما ،
 سر مار را به سنگ،
شاهدیم،
 شاهد فاجعه مرگ بشر .
 
افسانه اسکویی
۵ دسامبر۲۰۲۰