افشای یک ویدئو از محل شلیک موشکهای ۱۰۷ میلیمتری به لیبرتی

به تازگی ویدئویی از داخل کشور به دست مقاومت ایران رسیده است که پس از حمله موشکی ۲۵خرداد (۱۵ژوئن) به لیبرتی، توسط پلیس عراق از محل شلیک فیلمبرداری شده است و نخست وزیری آن را در اختیار نیروی تروریستی قدس و سفارت رژیم در بغداد قرار داده است. این ویدئو و مکالمات آن، جزییات جدیدی از این حمله جنایتکارانه را، که منجر به شهادت دو تن از مجاهدان و مجروح شدن ۷۰تن از آنها شد، برملا می‌کند:

  1.  محل شلیک یک ساختمان نیمه کاره در منطقه شرطه خامسه در جنوب شرقی لیبرتی نزدیک مسجد ادیب الجمیلی است. گزارشهای تکمیلی نشان می‌دهد نیروی قدس از طریق عوامل عراقی‌اش این زمین را خریداری و ساختمان مزبور را به همین منظور در آن ساخته است.
  2. پنج قبضه پرتاب موشک در محل تعبیه شده است که هر قبضه دارای دو ردیف ۱۰تایی است. یعنی هر قبضه می‌تواند ۲۰موشک شلیک کند.
  3. قبضه ها مشابه یکدیگر است و در یک کارگاه صنعتی به صورت حرفه یی و با استاندارد یکسان ساخته شده است.
  4. زوایه شلیک ۲۷ تا ۳۰درجه است. فاصله محل شلیک و زاویه شلیک نشان می‌دهد که نیروی قدس در این حمله از موشکهای تقویت شده ۱۰۷میلیمتری استفاده کرده است.
  5. پایه های قبضه‌ها جداگانه روی زمین با سیمان تثبیت شده تا لرزش نداشته باشد و قبضه ها با پیچ و مهره های قوی به آنها نصب و تثبیت شده است. جدا بودن قبضه ها از پایه ها، حمل و نقل آنها را بسیار ساده تر کرده است.
  6. پایه ها با فاصله تقریبی یک متر در یک امتداد و با دقت قرار گرفته اند. هنگام ساختن این ساختمان همه چیز با دقت طراحی شده است.
  7. چون پایه ها روی زمین تثبیت شده است، امکان تغییر زاویه آن وجود ندارد. این به خوبی نشان می دهد که از مدتها پیش برای این حمله برنامه‌ریزی شده و محاسبات دقیق از قبل صورت گرفته است.
  8. آثار به‌جا مانده در پشت قبضه ها نشان می‌دهد که هر پنج قبضه شلیک کرده اند. برخی نشانه ها در فیلم حاکی از آنست که از هر قبضه ۱۰موشک، جمعاً ۵۰ موشک شلیک شده است.
  9. روی دیوارهای ساختمان نیمه کامل شعارهای علیه سازمان مجاهدین مانند «مرگ بر مجاهدین یا زهرا» و «ای مجاهدین بروید بیرون» نوشته شده است.
  10. مزدوران نیروی قدس هیچ نگرانی و عجله یی برای خروج از محل نداشته اند و پس از شلیک با فرصت کافی همه الزامات از جمله کابلهای برق و جعبه های آتش و دیگر الزامات شلیک را با خود برده اند. آنها حتی فرصت داشته اند که قسمتی از دیوارهای این ساختمان نیمه ساخته را تخریب کنند.

این ویدئو به‌خوبی نشان می‌دهد که این عملیات جنایتکارانه بدون همکاری و هماهنگی کامل دولت عراق و نیروهای امنیتی آن امکانپذیر نبوده است. این حمله توسط عصائب الحق و تحت نظر حاج حامد از معاونان قاسم سلیمانی سرکرده نیروی قدس اجرا شده است. از مدتی قبل یک گروه از افراد عصایب الحق در یکی از مقرات نیروی قدس در تهران مستقر شده و توجیهات و آموزشهای لازم برای این عملیات را دریافت کردند. با اینکه نیروهای عصائب الحق مورد اعتماد نیروی قدس هستند، اما به خاطر اهمیت حمله به لیبرتی، اطلاعات آن از اکثر افراد این گروه نیز مخفی نگاه داشته شده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ تیر ۱۳۹۲(۲۵ژوئن۲۰۱۳)

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...