افشای مرکز جدید رژیم آخوندی برای ساختن بمب‌اتمی توسط شورای ملی مقاومت

امروز، جمعه 16 اکتب، دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشینگتن در یک روشنگری پیرامون برنامه‌های ضدایرانی حکومت آخوندی برای دستیابی به بمب اتمی به‌منظور تضمین بقای فاشیسم مذهبی را افشا کرد.

در این کنفرانس که با شرکت خبرنگاران از طریق آنلاین برگزار گردید، مرکز جدید اتمی رژیم آخوندی در منطقه سرخه حصار و فعالیت‌های ادامه‌دار سازمان پژوهشهای نوین دفاعی، «سپند» افشا شد.

مدیر این مرکز در منطقه سرخه حصار، سرتیپ پاسدار محسن فخریزاده مهابادی از مهره‌های اتمی شناخته شده سپاه پاسداران است و هدف مشخصی که این مرکز دنبال می‌کند کسب توانایی ساختن بخشی از بمب اتمی است و در همین راستا برخی از بخشهای سپند از جمله گروه ژئوفیزیک موسوم به گروه چمران، به این محل منتقل شده است.

مدیر گروه ژئوفیزیک «سپند»، محمد جواد ذاکر، و معاون وی حامد عابر، کارشناس ژئوفیزیک است و یکی از مأموریتهای آنها انجام آزمایشهای انفجاری زیرزمینی و ثبت تأثیر انفجار هاست.

در کنفرانس آنلاین دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشنگتن هم‌چنین جزییات جدیدی از ساخت سایت اتمی در شمال شهر آباده توسط سپاه پاسداران، فاش شد و تأکید شد تخریب این سایت در سال ۱۳۹۸ توسط سپاه پاسداران برای پاکسازی آثار فعالیت‌های هسته‌یی نظامی بوده است.

این خبر تکمیل می‌شود.