اقدامات ضد انسانی بر علیه زندانیان سیاسی خانواده مجاهدان اشرف

201254142312769170004019678زندانی سیاسی محمد بنازاده امیرخیزی مدتهاست که از مشکلات و بیماریهای مختلف جسمی رنج میبرد. دژخیمان اطلاعات آخوندی در گذشته شرط انتقال به بیمارستان بیرون از زندان و پیگیری درمانی ایشان را بادست بند وپابند مشخص کرده بودند،

آقای بنازاده علیرغم وضعیت حاد جسمانی اش زیر با ر تحقیر و توهین با دست بند و پابند، برای چک پزشکی به بیمارستان نرفت.

خانم کبری امیرخیزی، مادر دو مجاهد اشرفی که از مدتها پیش ازناحیه چشم دچار مشکل شده بود اگر چه تشخیص پزشکان عمل جراحی بود،  ولی بدلیل کارشکنی و ممانعت ماموران جنایتکار اطلاعات این عمل زمانی صورت گرفت که دیگر کار از کار گذشته بود.

علیرغم تلاش پزشکان وی با کاهش بینایی مواجه شده است . گزارشات حاکی از آنست خانم امیر خیزی بدلیل طی نکردن پروسه درمان زیر نظر پزشک متخصص باعث عفونت چشم و تاثیرات منفی در دید و بینایی او شده است پس از عمل جراحی تا کنون اقدامی در رابطه با بیماری این زندانی سیاسی صورت نگرفته است

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...