اقدام فوری ـ بیانیه عفو بین الملل برای نجات جان زندانی سیاسی آرش صادقی

amnestyintl.logoبازجویان از آرش صادقی خواستند در مقابل دوربین اعتراف کند با سازمان مجاهدین خلق ایران در ارتباط بوده است

عفو بین الملل با صدور یک بیانیه اقدام فوری، به توقف شکنجه و آزادی زندانی سیاسی، آرش صادقی از زندانهای دیکتاتوری آخوندی، فراخوان داد.

در بیانیه عفو آمده است: وی بدون هیچ حکمی از زمان بازداشتش در ژانویه ۲۰۱۲ در سلول انفرادی بسر میبر و در معرض شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری قرار دارد.

عفو بین الملل اضافه کرد: آرش صادقی چند بار به خاطر شرکت در تظاهراتی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ صورت گرفت، دستگیر شد. در یک مصاحبه در نوامبر ۲۰۱۰، او از شکنجه و دیگر بدرفتاریهایی که در زندان متحمل شده است گفتگو کرد. آرش صادقی گفت بازجویانش در زندان اوین صحبت میکردند که به وی اتهام محاربه بزنند و به او گفتند در مقابل دوربین “اعتراف” کند که با سازمان مجاهدین خلق ایران و با دوستانی در خارج ایران مرتبط بوده است.

بیانیه عفو بین الملل خاطرنشان کرد: گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، در ۶۷ مین گزارشش به اجلاس عمومی ملل متحد، مواردی را ارائه نمود که حاکی از بازداشتهای طولانی مدت در سلولهای انفرادی بدون هیچ اتهام یا دسترسی به وکیل به همراه شکنجه فیزیکی و روانی در طی بازجویی است. وی نتیجه‌گیری کرد «این تجاوزات حاصل عدم تجانس قانونی، عدم التزام مکفی به قانون، و وجود مصونیت گسترده متجاوزین و مرتکبان است».

عفو بین الملل در این فراخوان از کلیه اعضای خود خواسته است رژیم ایران را برای آزادی و نجات جان این زندانی سیاسی فرابخوانند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...