اقرار رژیم به دستگیری تعداد از دانشجویان دانشگاه تهران

دستگیری تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در تجمع روز گذشته

در پی تجمع روز گذشته تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به حوادث اخیر و مشکلات اقتصادی کشور، بعد از پایان تجمعات توسط حراست دانشگاه در محوطه بیرون از دانشگاه دستگیر شدند.

همچنین دکتر حبیبا، معاون دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص علت بازداشت “سها مرتضایی” به ایسنا گفت:‌ این دانشجو در تجمعی که اردیبهشت ماه امسال در خصوص مسئله حجاب در دانشگاه اتفاق افتاد، پرونده قضایی داشت که پرونده او در مراکز قضایی معلق بود. بنابراین روز گذشته بر اساس آنچه که ما شنیدیم، بعد از تجمعات دانشجویان به دلیل همین پرونده در بیرون از دانشگاه دستگیر شده است..

به گفته یکی از دانشجویان، ماموران وزارت اطلاعات و حراست دانشگاه ؛ تعدادی از دانشجویان را در حوالی خوابگاه دانشگاه تهران بازداشت کردند. هنوز از تعداد بازداشت شدگان اطلاع دقیقی در دست نیست. انتخاب