اقرار شمخانی : کشتار کور جوانان در قیام ابان 98

شمخانی:‌ بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان حوادث اخیر در هیچ‌یک از تجمع‌های اعتراضی حضور نداشتند

شمخانی که نتوانست اقرار کند که فرمان اتش در اختیار خامنه ای جلاد، جان صدها جوان ایرانی را بدون هیچ گونه گناهی گرفته است گفت: بیش از ۸۵ درصد از جانباختگان حوادث اخیر در شهرستان‌های تهران در هیچ‌یک از تجمع‌ه حضور نداشتند و به صورت مشکوک با سلاح‌های سرد و گرم غیرسازمانی کشته شده‌‌اند.

به گفته العالم رژیم، وی صبح امروز (پنج‌شنبه 21 آذر)‌ به شهرستان‌های غرب استان تهران رفت تا با خانواده های کشته شدگان ملاقات کند.

قاتل جوانان حالا به دیدار خانواده هایشان میرود تا دلجویی کند، یکی از اینها باید پرسید اینها به چه جرمی کشته شدند. مادری در یک نوشته توضیح میدهد که ساعت 4بعدازظهر بود که فرزندم که حدود 12ساله بود از مدرسه نیامد، به مدرسه زنگ زدم و گفت که امروز انها ساعت 2بعدازظهر ازاد شده اند همه جا را دنبال بچه ام گشتم به خیابان ها رفتنم و سراع فرزندم را گرفتم وقتی گفتم که کیف مدرسه همراهش بوده است مرا به بیمارستان راهنمایی کردند و وقتی در بیمارستان از پرستارها سراغ پسری با کیف مدرسه را گرفتم انها گریستند و کیفش را به من پس دادند.

باید از خامنه ای جنایت کار و ولی فقیه شیطانهاا پرسید به راستی این درسها را از کدام شیطان اموخته ای ؟ این کشته شدگان به چه گناهی کشته شده اند. دیر نیست که مردم ایران بحساب شما خواهند رسید و انتقام خون بچه هایشان را خواهند گرفت. بگیر، ببند، بکش ، گور خود کنی بدست خود.