العبادی: کسانی که به خارجی های طمع ورز خدمت می کنند

حیدر العبادی

نخست وزیر اسبق عراق گفت: «کسانی که خارج از دولت سلاح حمل می کنند و به خارجی های طمع ورز خدمت می کنند، بین عراقی ها جایی ندارند».

به گزارش شفقنا، «حیدرالعبادی» در حساب توییتری اش نوشت: «فرزندان شجاع ما در دستگاه مبارزه با تروریسم، حشد شعبی و همه گروهها و ای کسانی که زیر پرچم عراق جنگیدید و پیروز شدید، شما را به اتحاد برای صیانت از عراق و شهروندان دعوت می کنم».

العبادی در ادامه نوشت:« برای کسانی که امنیت را به بازی می گیرند و خارج از دولت سلاح حمل می کنند و کسانی که به خارجی های طمع ورز و مترصدان قهرمانان ما خدمت می کنند، بین عراقی ها جایی نیست»».