الکاظمی: تازه فهمیده است که عراق زمین بازی رژیم است

بعد از اعلام نیروهای مزدور رژیم در عراق مبنی بر اینکه پس از حمله امریکا به شرق سوریه، از این پس نیروهای امریکا را در عراق مورد حمله قرار میدهیم نخست وزیر عراق به صحنه امد و در سخنانی تاکید کرد که به شدت مخالف تبدیل شدن کشورش به صحنه درگیری های نیابتی و یا تبدیل شدن عراق به نقطه آغاز هرگونه تجاوز است.”!!!!

وی که جرئت نمیکند مستقیما دخالت های رژیم در عراق را صریحا بازگو کند اما خط و نشانهای برای رژیم کشید و در مصاحبه امروز خود با روزنامه الشرق الاوسط گفت: “بارها با قاطعیت و دقت تاکید کرده ایم که مخالف تبدیل شدن کشورمان به صحنه درگیری های نیابتی و یا تبدیل شدن عراق به نقطه آغاز هرگونه تجاوز هستیم. این سیاست ثابتی است که همواره بر آن تاکید داشته ایم و در رویکردهای خود به دنبال اجرای آن بوده ایم.”

به نوشته شفقنا، کاظمی در این مصاحبه گفت: ” تصمیم گیری های عراق تنها به دست خود عراقی هاست. نوعی درک منطقه ای و بین المللی نسبت به نقش عراق، ثقل آن و تمایل مردمش برای عدم دخالت در امور داخلی کشور وجود دارد. به همه گفته ایم که ما زمین بازی نیستیم؛ عراق قوی و منسجم، عاملی مثبت برای تقویت امنیت و صلح و همکاری در منطقه و جهان خواهد بود.”

نخست وزیر عراق اضافه کرد: “تلاش برای تضعیف عراق و حذف آن از معادلات بین المللی و منطقه ای و تضعیف نقش آن، عواقب و پیامدهای ناگواری برای همه خواهد داشت. در حالی که جهان به داعش به عنوان یک تهدید جدی نگاه می کرد، این عراقی ها بودند که در روی زمین با آنها روبرو شدند و به کمک برادران، همسایگان و دوستانشان برآن پیروز شدند.”

مصطفی کاظمی گفت: دستگاههای امنیتی ما گروههای غیرقانونی را که از طریق بمباران موشکی به دنبال بر هم زدن اوضاع هستند، تحت پیگرد قرار می دهد و ما افرادی را نیز بازداشت کرده ایم که به زودی به قوه قضائیه تحویل داده خواهند شد. مسیر ما یکی است و آن هم مسیر دولت عراق و احترام به قوانین آن و توافقنامه ها و تصمیماتش است. تصمیم صلح و جنگ، تصمیم دولت است نه تصمیمی که افراد یا گروهها اتخاذ کنند و هر گونه تخطی از تصمیمات دولت با قدرت قانون روبرو خواهد شد.”

نخست وزیر عراق خاطرنشان کرد: “برخی گمان می کنند که می توانند به نیابت از دولت تصمیم بگیرند . اینها گروهی قانون شکن هستند که ما آنها را تحت پیگرد قرار خواهیم داد و نیات خبیث آنها را فاش خواهیم کرد.”

وی تاکید کرد: “استفاده از خاک عراق برای ارسال پیام های سیاسی تنها از طریق کانال های دیپلماتیک و روش های سیاسی مجاز است. این همان کاری است که ما امروز با مسئولیت پذیری در قبال مردم خود و براساس نقش منطقه ای انجام می دهیم.اما اینکه پیامها، موشکی یا تروریستی باشد، ما اجازه آن را نخواهیم داد. هیچ کشوری حق ندارد که به هزینه امنیت و ثبات مردم ما برای دیگران پیام ارسال کند و عراق اعم از مردم، دولت و احزاب سیاسی، هرگونه دخالت در امور داخلی اش را رد می کند.”

نخست وزیر عراق افزود: شرایط سیاسی و اشتباهات فاحشی در دهه های گذشته علیه مردم عراق وجود داشته است که در تبدیل عراق به زمین بازی برای جاه طلبی ها، ماجراجویی ها و خشونت شدید فکری و تسلیحاتی در منطقه و جهان سهم داشته است. ا

مروز دولت در حال تلاش برای بازیابی تعادل خود است و موفقیت هایی در زمینه تحمیل این تعادل به دست آورده است.