الکاظمی: ممانعت از بکارگیری سلاح، خارج از نیروهای دولتی

نخست وزیر عراق امروز به مقر وزارت دفاع این کشور رفت و با جمعه عناد وزیر دفاع و فرماندهان و افسران ارشد نشست برگزار کرد و به بیان مواضع امنیتی خود پرداخت.

به گزارش مهر , الکاظمی در این نشست بر پایبندی نهاد نظامی به مسئولیت ملی و حرفه ای خود، لزوم حفظ اقتدار و احترام و نیز دفاع از حاکمیت عراق، امنیت و ثباتش آن تاکید و بیان کرد: “نهاد نظامی باید متعلق به همه مردم عراق باشد و نسبت به عمل به مسئولیت خود در حفاظت از مردم عراق، نظام دموکراتیک آن و دوری از سیاسی کاری و منافع گروهی پایبند و متعهد باشد.

وی بر تداوم مبارزه با داعش و مقابله با هر گونه حمله تروریستی و نیز ممانعت از به کارگیری سلاح خارج از نیروهای دولتی تاکید کرد.