امارقطره چگانی رژیم از کشته های جنگ ضدمیهنی خمینی

تعداد شهدای جنگ تحمیلی+آمار

جنگ ضدمیهنی خمینی که باعث ویرانی ایران و به کشتن دادن جوانان و فرزندان ایران همراه بود و با تحریکات خمینی شروع شد تا به قول خودش از طریق کربلا به قدس برسد بدون هیچ نتیجه ای با غلط کردن خمینی به اتش بس منجر شد. البته خمینی گفته بود که تا اخرین خانه هم جنگ را ادامه میدهیم تا پیروز شویم اما مقاومت مردم ایران، درس جدیدی به رژیم داد و در نهایت نیز زهر اتش بس را به کام دجال جماران ریخت. اینکه رژيم بعد از سالها امار کشته شدگان را به تفکیک هر استان منتشر کرده است.

گفته شده است که در این جنگ حدود یک میلیون ایرانی کشته شدند. حالا رژيم مثل همیشه امار را مهندسی کرده و بصورت قطره چکانی پخش کرده است. جالب است که بدانید متوسط سن جوانان کشته شده در این جنگ ۲۳ساله بوده است. ضحاک زمان، خمینی جلاد عاشق خونریختن و کشتن جوانان بود.

به نوشته افکار نیوز، در این جنگ تعداد ۱۹۶۸۳۷ تن از هوطنان ما کشته شدند. بیشترین تعداد کشته ها مربوط به استان‌های اصفهان با ۲۱۸۰۷ کشته ، تهران ۲۰۳۱۵کشته و خراسان رضوی با ۱۵۱۳۸کشته بودند.

در ادامه تعداد آمار شهدای جنگ تحمیلی کشورمان  به تفکیک استان‌های مختلف را مشاهده می‌کنید:

تعداد شهدای جنگ تحمیلی