امام جمعه تهران از عواقب مرگ خامنه ای برای حاکمیت ابراز وحشت کرد

آخوند موحدی کرمانی در نمایش جمعه روز 6آذر تهران وحشت رژیم از پیامدهای زهر هسته‌یی را در تعمیق شقه درونی رژیم بارز کرد و از جمله گفت: برخی دانشمندان غربی، می‌گویند توافق هسته‌یی برای ما فرصتی است برای انجام اصلاحات سیاسی و اجتماعی در ایران. مسئولان بیدار باشند.
اینها معتقدند، این غربیان معتقدند با باز شدن فضا، و بهبود روابط ایران و غرب، می‌توانند به این هدف برسند. این هدف یعنی نفوذ فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در ایران.

آخوند موحدی کرمانی افزود: به مسئولان تذکر داده‌ایم، به هیچوجه اجازه داده نشود به بهانه نظارت اینها به حریم امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کنند، یا توسعه دفاعی کشور را متوقف کنند.

نماینده خامنه‌ای در نمایش جمعه تهران با یادآوری حرفهای خامنه‌ای، بار دیگر به باند رفسنجانی- روحانی گوشزد کرد: با هر کشوری می‌شود مذاکره کرد و ایران هم آمادگی دارد، جز مذاکره با آمریکا، چون هدف آنها از مذاکره، نفوذ، و باز کردن راه برای تحمیل است. هدفشان این است. آمریکا با همراهی و همکاری جریان صهیونیستی ضدبشر، درصدد نفوذ در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور است. انشاالله این نصایح و این تذکرات مورد توجه همه ما، به‌ویژه مسئولان باشد، مراقب باشند نفوذی شکل نگیرد که در آن صورت فاجعه خواهد بود.

آخوند موحدی کرمانی ضمن تشکر و تقدیر از نیروهای سرکوبگر انتظامی به‌خاطر سرکوب زنان به جنگ هژمونی در نمایش انتخابات آتی پرداخت و گفت: ‌انتخابات مهمی در پیش داریم، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی از همین حالا مردم ما، مردم بصیر ما، باید در شناسایی کاندیداهای محتمل، کوشا باشند. گروههایی که فعال خواهند بود بشناسند. سوابق و عملکردهای آنها را یادآور شوند و یا به‌دست آورند. هر دو مجلس مهم است، اما خبرگان مهمتر. تا این رهبر آگاه دلسوز را داریم، غم نداریم، … اما تمام دغدغه‌ها آن زمان است، که خدای ناکرده برای معظم‌له، اتفاقی بیفتد. در اون صورت باید حواسمان جمع باشد نگرانی پیش نیاید. از آنجا که موضوع بسیار مهم است…