امریکا: تقلیل تحریمها باید متناسب با گامهای هسته ای ایران باشد

به گزارش خبرگزاری رویترز جن ساکی از یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز چهارشنیه ۱۶ اکتبر گفت: ما در رابطه با چالشهای موجود در مذاکرات هسته یی با رژیم ایران ساده اندیش نیستیم. ما فلج کننده ترین تحریمهای تاریخ را اعمال کرده ایم، که دلیل رسیدن رژیم ایران به نقطه فعلی است. ما هیچ اقدامی نمی کنیم، مگر این که احساس کنیم تضمین دار است.

وی همچنین گفت: امریکا و ایران بر سر اینکه چه نوع تحریمهائی باید برداشته شوند، اختلاف نظر دارند. بر اساس گفته جن ساکی، اوباما رئیس جمهور امریکا، هنوز تصمیمی در مورد توصیه به کنگره در مورد تعویق احتمالی تحریمهای اینده  نگرفته است.

 

رویترز همچنین گزارش میدهد که کنگره آمریکا هر گونه امتیاز دادن به رژیم ایران را بلوکه می کند. کنگره که خط سختی را در رابطه با رژیم ایران دنبال می کند، حتی اگر این رژیم وعده برداشتن گامهایی را بدهد، راضی نخواهد شد.

بر اساس خبر رویترز، قانونگذاران آمریکا از جمله رابرت منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنا علامت داده اند که رژیم تهران باید حتی غنی سازی در سطح پایین که برای تولید برق است را هم متوقف کند تا بعد بشود گامهایی برای کاهش تحریمهای موجود برداشت یا حتی توافق کرد که آنها را تشدید نکرد.
آنچه موضوع را پیچیده می کند فقط تحریمها نیست برخیها به سابقه حقوق بشر رژیم ایران و حمایت آن از گروههایی مانند حزب الله اشاره می کنند.

در همین حال پس از دو روز مذاکرات در ژنو، در بیانیه مشترک رژیم ایران و پنج به علاوه یک در سایت اتحادیه اروپا منتشر شد، اعلام گردید:
وزیر خارجه رژیم ایران یک شمای کلی از یک طرح را به عنوان یک پیشنهاد برای مذاکره ارائه کرد که توسط پنج به علاوه یک مورد بررسی قرار می گیرد. تصمیم گرفته شد جلسه آینده در ژنو در روز هفتم وهشتم نوامبر برابر با ۱۶ و ۱۷آبان برگزار شود.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...