امریکا: ظریف نمیتواند طرف حساب باشد او قدرتی ندارد

در بخشی از گزارش «صدای آمریکا» آمده است، یک مقام آمریکایی که به نامش اشاره‌ای نشده،گفته است که دولت ترامپ می‌خواهد پیشنهادهای رژیم از طرف فردی که قدرت تصمیم‌گیری دارد، مطرح شود که ظریف این قدرت را ندارد. این مقام آمریکایی در دولت واشنگتن ادامه داده است: ما قطعاً هیچ نشانه‌ای ندیده‌ایم که او (ظریف) قدرت تصمیم‌گیری داشته باشد.

آمریکا بر آن است تا نشان دهد که ایران در مسائل سیاست خارجی خود دچار آشفتگی و چنددستگی است و با هدف سست نشان دادن بنیان‌های نظام حاکم و غیرقابل‌اطمینان جلوه دادن آن در ساحت سیاست خارجی پیگیری می‌شود.

به بیان دیگراظهارات این مقام آمریکایی درباره اختیارات ظریف در واقع تلاشی شیطنت‌آمیز برای القای این گزاره پیش‌فرض است که نظام جمهوری اسلامی فاقد انسجام و وحدت بوده و در روند تصمیم‌گیری حتی با وزیر خارجه خودش هم هماهنگ نیست! این ادعا برای مصالح کشور خطرآفرین می‌شود

. واشنگتن میگوید: ایران کشوری است که پیشنهادهای صلح را یکی پس از دیگری رد می‌کند و به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و جنگ است. رخ