امریکا وضعیت اضطراری ملی در رابطه با رژیم ایران را تمدید کرد

باراک اوباما رئیس جمهودر امریکا، روز سه شنبه ۱۲ نوامبر، طی فرمانی وضعیت اضطراری در رابطه با رژیم ایران را تمدید کرد. کاخ سفید متن این فرمان که توسط اوبام به امضا رسیده است را منتشر کرد.

وضعیت اضطراری آمریکا علیه ایران  سی و چهار سال پیش، در نوامبر سال ۱۹۷۹ جیمی کارتر، رئیس جمهوری وقت آمریکا و به دنبال گروگانگیری در سفارتخانه این کشور در ایران وضع شده بود.

در این فرمان اوباما تأکید می کند: «وضعیت اضطراری ملی در ارتباط با رژیم ایران که در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ در ۱۴نوامبر ۱۹۷۹ اعلام شده، ادامه پیدا می کند و فراتر از ۱۴نوامبر ۲۰۱۳ به قوت خود باقی می ماند. این تمدید به این دلیل است که روابط با (رژیم) ایران کماکان به حالت عادی بازنگشته است.»

اوباما می افزاید: «من تصمیم گرفتم که لازم است وضعیت اضطراری در دستور اجرایی ۱۲۱۷۰ در ارتباط با (رژیم) ایران ادامه پیدا کند.»

تمدید وضعیت اضطراری به معنای آن است که تحریمهای فراگیر آمریکا در رابطه با رژیم ایران کماکان به قوت خود باقی می ماند.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...