امیر کارگر: تضمین آزادی و دموکراسی در ایران فردا

مجاهد شهید حسین ابریشمچی

مجاهد شهید حسین ابریشمچی

هنوز هم  لبخندهای زیبا  ، معصومانه و فرشته گونه ی حسین ابر هنگامی که برادر مسعود با او شوخی می کرد ، رهایم نمی کند . راستش نمی خواهم که رهایم کند . دوست دارم که با همین لبخندها و طنین صدای او و یاران همسفرش زندگی کنم . ایمان دارم که  در این دوران شب گسترِ حاکمان ظلم ، فقط اینانند که مردم و میهنم  را بسوی خوشبختی و سعادت و آزادی  رهنمون می شوند و بس .

چند روزی از حملۀ جنایتکارانه به لیبرتی می گذرد ، از روسیاهی و بی اعتباری سازمان ملل و دولتهای مماشاتگر بویژه امریکا بعنوان طرف حساب مجاهدین که بگذریم ، بجز رژیم و وزارت اطلاعات و مزدوران جیره و مواجب گیرش که گاهی با پوش منتقد و لحظه ای بعد با لباس خانوادۀ مجاهدین ظاهر می شوند ، این جنایت توسط همگان محکوم شد .

از دست دادن هر کدام از این انسانهای مجاهد و بی بدیل اگر چه برای تک تک ما ایرانیان جای تاًسف و تسلیت دارد  اما دستاورد و برکاتی که از این پرداخت توسط مجاهدین نصیبمان گردید آنقدر بزرگ و عظیم است که بی تردید بدون این پرداخت دست یافتن به این پیروزیها میسر نبود . که این خود نیز جای تبریک بسیار دارد.

اتحاد و همبستگی بزرگی که بین ایرانیان و ازادیخواهان از درون زندانهای در ایران  تا خیابانها  و کوچه ها و خانه ها و همچنین در خارج کشور در محکومیت این حمله ایجاد گردید ، اثبات شکسته شدن چتر ولایت فقیه و بی خاصیت شدن نقش و قدرت او ،اثبات ایستادگی تمام اقشار ملت در مقابل اختناق و سرکوب رژیم و نفی حکومت مذهبی آخوندی ، اثبات شکست  رژیم در سوریه ، عراق و یمن با الهام از پایداری اشرفیان ، اثبات سوخته شدن ایادی و مزدوران رژیم چه در قالب زائران حج  و چه با القاب رژیم ساختۀ فعال سیاسی ، نویسنده ، شاعر ، زندانی سیاسی سابق در خارج کشور ، و بسیاری دیگر…..همه و همه در گرو هدیۀ همین خونها و همین جانهای پاکی بود که علیرغم زد و بندها و حراج اموال مردم ایران ، این واقعیات را روشن کرد و نشان داد که  ضربات سنگین مقاومت ایران بر رژیم خامنه ای و شرکایش  آنچنان نابود کننده بوده است که رژیم چاره ای جز یک عملیات زبونانۀ تروریستی برعلیه مجاهدین بی دفاع در هماهنگی با شرکای غارتگرش ندارد . این پیروزی بر مجاهدین و مردم ایران و سوریه و عراق و یمن مبارک باد !

فدای این خونها و جانها پیام بزرگ دیگری برای آینده ایران نیز به همراه داشت و آن اینکه ایران آزاد فردا ، ایرانی بدون دیکتاتور ، بدون ولی فقیه ، بدون دخالت دین در دولت و ایرانی  دموکراتیک با حقوق و قوانینی برابر  برای همۀ مردم با همین خونها تضمین خواهد داشت و نه چیزی کمتر از آن .

با درود و تعظیم و سوگند وفاداری در مقابل خون این ابر انسانها

امیر کارگر

3 نوامبر 2015