انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داوودی به بیمارستان

arjangاز ایران گزارش میرسد که رژنگ داوودی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر به بیمارستان هزار تخت خوابی امام خمینی منتقل شد.

بنا به اطلاعات رسیده، ظهر روز جاری (چهارشنبه ۲۱ آبان ماه) ارژنگ داوودی که از چهار روز پیش در انفرادی و در اعتصاب غذا بشر می‌برد، در پی ضربه شدیدی که بر اثر زمین خوردگی به ناحیه سر وی وارد شده بود به بیمارستان هزار تخت خوابی امام خمینی منتقل شدند.

این گزارشتها از قول یکی از زندانیان زندان رجایی شهر کرج مینویسد: «امروز صبح که آقای داودی از خواب بیدار شد هنگام بلند شدن پای ایشان یک مرتبه خالی کرد و ازپشت سربه لولهٔ شوفاژ خورد. مامور مراقب آقای کاویانی از صدای افتادن ایشان به روی زمین خبر دار شد و به سلول ایشان رفت و دید که آقای داودی کف انفرادی از درد ناله می‌کند. وی ایشان را با برانکارد چرخ دار به بهداری زندان انتقال دادنند که آنجا به آقای داوودی سرم وصل کردند و منتظر دستور اعزام به بیمارستان هزار تختوابی شدند. آقای داوودی ظهر بعد از اتمام سرم به بیمارستان مذکور اعزام شد…»

این منبع در بخش دیگری از سخنانش گفته: «آقای داودی از روز یکشنبه که به انفرادی منتقل شدند تا حالا در اعتصاب بسر می‌برند. یک دلیل اعتصاب ایشان هم این است که نمی‌توانند از غذای زندان استفاده نمایند چون قند و فشار خون بالای ایشان این اجازه را نمی‌دهد. مسئولان حتی داروهای مورد نیاز وی را به وی نداده‌اند.»

گفتنی است، از بعد از اعزام ارژنگ داوودی به بیمارستان از وضعیت وی اطلاعی بدست نیامده است.

ارژنگ داوودی زندانی مسن زندان رجایی شهر کرج که بیش از ۱۰ سال را در زندان بسر می‌برد، بتازگی به اتهام «عضویت و هواداری و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف مجاهدین خلق در زندان» به اعدام محکوم شد.