انتقال چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام از قزل حصار به نقطه ای نامعلوم

چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام

چهار زندانی اهل سنت محکوم به اعدام

بر اساس گزارشهای منتشر شده روز چهارشنبه چهار زندانی اهل سنت زندان قزل حصار که با حکم اعدام مواجه هستند به مکان نامعلومی منتقل شدند.

انتقال این زندانیان که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی نام دارند، موجب نگرانی خانواده و دوستانشان شده است و از این بیم دارند که رژیم به اعدام این چهار تن اقدام کند.
این چهار زندانی مدت ۷۵روز در اعتراض به احکام ظالمانه اعدام، در اعتصاب غذا به سر می بردند ولی با قول اجرای خواسته هایشان توسط مقامهای زندان قزلحصار به اعتصاب خود پایان دادند.
رژیم ضد بشری حاکم بر ایران اخیرا فشار بر زندانیان عقیدتی و سیاسی و خوانواده انها افزایش داده است.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...