انفجار در پاریس 30 مجروح بر جای گذاشت، ایا کار حزب الله است؟

انفجار در پاریس 30 مجروح بر جای گذاشت

به گزارش العالم، پلیس فرانسه با صدور بیانیه ای از مجروحیت دهها نفر در نزدیکی پاریس خبر داد.این بیانیه حاکی از آن است که انفجار یک دستگاه خودپرداز بانک در منطقه ای نزدیک پاریس 30 زخمی به جا گذاشت.

پلیس فرانسه در این بیانیه تاکید کرد که این انفجار عمدی بوده است.

در این بیانیه به جزییات بیشتری از این حادثه اشاره نشده و هیچ طرفی هنوز مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.

گفته میشود که بحران لبنان و نقش فرانسه در حذف کردن حز ب الله به دست داشتن حزب الله در این عملیات تروریستی اشاره م یکند