انگلیس تحریمهای جدیدی علیه حکومت ایران را به اجرا گذاشت

وزارتخانه انگلیس در پایگاه اطلاع رسانی خود طی اطلاعیه ای اعلام کرد که دانشگاه صنعتی شریف، شرکت سورینت و بابک زنجانی در لیست تحریمهای این کشور قرار گرفتند.

در اطلاعیه وزارت خزانه داری انگلیس آمده است، شرکت سورینت در نقل و انتقال مالی معاملات نفتی رژیم ایران که توسط وزارت نفت این کشور انجام می شد، دخالت داشته است.

بر اساس این حکم اتباع، بانک‌ها و شرکت‌های انگلیسی از هرگونه معامله با این شخص و دو مجموعه اعلام شده منع شده‌اند. انگلیس همچنین تمام دارایی آنها را بلوکه می‌کند.

اتحادیه اروپا هفته گذشته در تصمیم جدید خود که مورد تایید وزرای خزانه داری و دارایی کشورهای این اتحادیه در نشستی در بروکسل قرار گرفت سه موسسه و یک سرمایه دار ایرانی را بار دیگر وارد لیست تحریم های اروپایی قرار داد و توقیف حساب های مالی آنها و ممنوعیت ورودشان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا کرد.