اوضاع رژیم از زبان اقتصاد دان خودش

وحید شقاقی  اقتصاددان عقیده دارد به واسطه 7 ابرچالش بزرگ و ملی امکان فروپاشی اقتصاد ایران وجود دارد و همین حالا هم بخش‌هایی از کشور کاملا با خطر روبرو شده است.

وی عقیده دارد: «ایران در سال‌های اخیر تعدادی از بردارهای پرقدرت خود را که باعث می‌شوند روندهای رشد اقتصاد متوقف نشود از دست داده یا کمرنگ شده است. هر یک از این موارد تاثیر بسیاری روی عملکرد جامعه دارند.

ما در اوائل انقلاب هنوز تعدادی از این بردارهای پرقدرت را به رغم آغاز جنگ تحمیلی داشتیم. وفور مواردی مثل اعتماد و همدلی، سرمایه اجتماعی، اعتماد بین مردم و مسئولان موجب می‌شد تا علیرغم وجود برخی ضعف‌ها در بخش قدرت سخت و نظامی ما، عملکرد کلی کشور قابل قبول باشد چرا که علاوه بر سطح مناسب قدرت نیمه سخت (نهادها و ساختارهای اقتصادی)، قدرت نرم ما که برگرفته از اعتماد و همدلی و مشارکت آحاد جامعه بود در سطح بالایی قرار داشته باشد.»

وی گفت: «در دوره فعلی گرچه قدرت سخت ما رو به فزونی گذاشت و توان نظامی ما بالا رفت، ولی توان نیمه سخت و قدرت نرم ما رو به تحلیل گذاشت و به همین دلیل هم هست که ما با مشکل مواجه شده‌ایم. به شخصه معتقدم اهمیت قدرت نرم و نیمه سخت بسیار بیشتر از قدرت سخت بوده و تاثیر مستقیمی روی سطح کیفیت زندگی مردم دارد.

فرهنگ، آداب، رسوم، اعتماد، مشارکت و همدلی از جمله متغیرهای مهم قدرت نرم ملی هستند که در دوره اخیر رو به ضعف گذاشته‌اند.»

این پژوهشگر اقتصادی در ادامه گفت:  نظام بانکی نابسامان، بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، کسری شدید بودجه دولت در کنار افزایش بدهی بخش دولتی، سطح نامطلوب حکمرانی اقتصادی در کنار فساد گسترده، گسترش شکاف طبقاتی، نابرابری شدید و ظهور ابرطبقه در اقتصاد ایران، تنزل سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در کنار بحران‌های طبیعی از قبیل آب و محیط زیست و ریزگرد هفت ابرچالشی هستند که به آستانه رسیده و باید هرچه زودتر درمان شوند.»

«به دلیل امتناع پیوسته از جراحی این بدن بیمار، مدام بر شدت بیماری افزوده شده و حال به مرحله وخامت اوضاع رسیده‌اند و ممکن است در آینده نزدیک با سرریز هر یک از موارد، شاهد آشوب‌ها، مشکلات اجتماعی و بروز هرج و مرج در عرصه اقتصاد ایران باشیم.

مرور اجمالی اتفاقاتی که در سه سال اخیر بر کشور گذشته از درگیری بر سر مسئله بحران آب در مرکز و جنوب ایران تا آشوب‌های دی ماه 96 همه و همه نشانگر صدق این تحلیل است.»

آزردگی طبقات پایین و متوسط جامعه از نابرابری گسترده درآمدی، بدهی‌های دولت به حد نامعقولی رسیده‌اند درحالی که بحران ورشکستگی در صندوق‌های بازنشستگی شدت گرفته و بیم این می‌رود که در آینده تمام درآمد نفتی و مالیاتی دولت صرف پرداخت حقوق بازنشستگان و کارمندان شود.» فرارو