اویزان کردن اجساد اهل تسنن از تیرهای چراغ برق و پلها در عراق

sepah1در یک جنایت ضدبشری نیروهای سرکوبگر سپاه موسوم  به9 بدر، اجساد اهل تسنن را به منظور ایجاد رعب و وحشت  از تیرهای چراغ برق و پلها اویزان میکنند.

بنا بر اطلاعیه ای که از سوی شورای ملی مقاومت منتشر شده است سپاه 9 بدر به سرکردگی هادی عامری، وزیر راه و ترابری مالکی و یک مزدور شناخته شده رژیم آخوندی شمار زیادی از جوانان اهل سنت را در منطقه العظیم، خالص و بعقوبه در دیالی عراق ربوده و به قتل می رسانند. این مزدوران به منظور قدرت نمایی و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم جسدهای قربانیان را از پلها و تیرهای چراغ برق در خالص و بعقوبه تحت عنوان اعضای داعش آویزان می کنند.

این اطلاعیه میافزاید هادی عامری، که دستوراتش را تماماً از نیروی تروریستی قدس می گیرد، چندین هفته است که در قرارگاه اشرف مستقر شده و به کشتار مردم این منطقه مشغول است. در این مدت بخش زیادی از اموال مجاهدین در اشرف از جمله صدها دستگاه خودرو را به سرقت برده است. او در دیدارهایش از تهران به دست بوسی خامنه ای ولی فقیه جنایتکار رژیم آخوندی می رود. عکس یکی از این دیدارها ضمیمه است.

بنا به گزارش مطبوعات بین المللی و سازمانهای حقوق بشری در هفته های اخیر موج جدیدی از ربودن و قتل و بی خانمان کردن اجباری اهل تسنن در عراق جریان دارد که تا کنون قربانیان زیادی به جای گذاشته است. این جنایت ضدبشری تحت نظر نیروی تروریستی قدس که هم اکنون فرماندهی نیروهای نظامی مالکی را برعهده دارد، صورت می گیرد.

به گزارش منابع خبری در چند روز گذشته یک گروه 200نفره جدید از نیروهای ویژه سپاه پاسداران وارد عراق شده تا به جنایتهای بیشتری دست بزند.