ايران در صدد آموزش نيروهاي عراقي است

بر اساس گزارش كانال تلويزيون انگليسي زبان پرس tv رزيم حاكم بر ايران قصد دارد نيروهاي نظامي عراق را اموزش دهد.

پاسدار حسين ولي وند فرمانده أموزشي دانشكده نظامي در روز دو شنبه گفته است كه متخصصين ارتش ايران امادگي  كامل براي اموزش نيروهاي عراقي را دارند.

بر اساس اين گزارش وي گفته است كه موضوع اموزش نيروهاي عراقي در دسامبر گذشته  در ملاقات وزير دفاع رژيم ايران ، حسين دهقان، و همتاي عراقي  وي مورد توافق قرار گرفته است.پيش از اين كانال تلويزيون العربىيه گزارش داده بود كه يك قرارداد امنيتي بين طرفين امضاء شده كه بر اساس ان ايران در نظر دارد به نيروهاي نظامي عراق اموزش دهد.

لازم به ياداور ي است بر اساس گزارش رسانه هاي بينالمللي نيروي تروريستي قدس شاخه برون مرزي سپاه پاسداران فعاليت چشمگيري در عراق دارد