اپوزیسیون ایران: رژیم ایران به فعالیت هسته‌ای ادامه میدهد

خبرگزاری اسوشیتد پرس طی گزارشی از قول سازمان مجاهدین خلق خبر میدهد که رژیم ایران همچنان به فعالیتهای هسته ای خود در پایگاهایئی که منتقل شده و و از چشم ناظران مخفی نگه داشته شده است، ادامه میدهد.

این گزارش مینویسد: گروه اپوزیسیون ایران روز چهارشنبه، از قول منابعی در تهران که نخواست نام انها فاش شود، افشا میکند که «سازمان پژوهشهاي نوين دفاعي »(SPND ) طی ماهای گذشته قسمتهای حساس تحقیقات سلاحی خود را به محل جدیدی درنزدیکی تهران منتقل کرده است.

«سازمان پژوهشهاي نوين دفاعي »(SPND ) که ریاست ان به عهده محسن فخری زاده است مشکوک است که فعالیتهای محرمانه هسته رژیم ایران را به پیش میبرد.
فخری زاده پس از انکه رژیم ایران از تحقیقات بازرسان سازمان انرژی اتمی از وی ممانعت به عممل اورد از سوی شورای امنیت سازمان ملل در لیست تحریمهای این سازمان قرار گرفته است.

امریکا (SPND ) را به عنوان یکی از مراکز مخفی فعالیتهای تحقیقی سلاح هسته ای رژیم میداند و ان را از ماه اوت امسال در لیست تحمریهای خود جای داده است.
رژیم ایران تا کنون به این اطلاعات واکنش نشان نداده است.