اکسیون هواداران مقاومت در حمایت قیام مردم ایران در سوئد

روز شنبه، 10 نوامبر، گروهائی از هواداران شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق در شهرهای مختلف سوئد از جمله در یوتبوری، مالمو و استکهلم با برگزاری آکسیونهائی حمایت خود را از قیام مردم ایران و اقشار مختلف مردم معترض ابراز داشتند.

هم اکنون در ایران کامیون داران، معلمان، کشاورزان و بازاریان در اعتراض به وضعیت بد و فساد اقتصادی گسترده  و همچنین در اعتراض به سرکوب گسترده معترضین رژیم حاکم در اعتصاب به سر میبرند.

قابل ذکر است که این آکسیونها هر هفته روزهای شنبه برگزار میشود.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...