اگر مردم را از دست بدهیم اسلحه و موشک به درد نمی‌خورد

 هاشم هاشم‌زاده‌هریسی  گفت:  قرار بود با توجه به این که رییس‌جمهور حقوقدان است؛ در خصوص حقوق اساسی، حق ملت، حقوق شهروندی و احیای قانون اساسی کارهای قابل توجهی صورت بگیرد که گویا همه را فراموش کرد.

دولت در این مدت بیانیه حقوق شهروندی صادر کرد که البته حقوق شهروندی بدون قانون اساسی منبعی ندارد. رییس‌جمهور قانون اساسی را فراموش کرد و در خصوص حقوق شهروندی بیانیه داد.

وی ادامه داد: اگر مردم را از دست بدهیم نه اسلحه و نه موشک به درد ما نمی‌خورد. ما باید ارزش‌هایمان را حفظ کنیم و وابسته به بیرون نباشیم اما با این حال باید با تعامل با دنیا بستر را برای معیشت مردم هموار کنیم. نباید بگوییم یا تسلیم یا ستیز، راه سومی هم وجود دارد.

وی ادامه داد: الان نمی‌شود دو هندوانه را با هم نگه داشت ما می‌خواهیم چند هندوانه به دست بگیریم که شرایط همین می‌شود که امروز می‌بینیم. اگر مردم گرسنه بخوابند و شغل نداشته باشند ما نمی‌توانیم از عدالت دم بزنیم. امشکلات معیشتی ما سیاسی است که با خروج آمریکا از برجام آغاز شد. افتاب