ایران: اعتراضات در روز دانشجو با شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

روز یکشنبه دانشجویان شهرهای مختلف کشور به‌مناسبت 16آذر، روز دانشجو در ایران، تجمعهای اعتراضی برپا کردند. در تهران رژیم آخوندی در هراس از اعتراضات دانشجویی در دانشگاه تهران ، برنامه از پیش اعلام شده آخوند روحانی در این دانشگاه را لغو کرد. این برنامه در دانشگاه علوم پزشکی ایران در اتوبان موسوم به همت که محلی پرت است، برگزار شد. کارگزاران رژیم با اعمال تمهیدات امنیتی فشرده از ورود دانشجویان به سالن مراسم جلوگیری کردند. با وجود این، دانشجویان در میان سخنرانی روحانی از او در مورد گرانی بی‌سابقه نان سؤال کردند و در اعتراض به رژیم سرکوبگر آخوندی شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی» سر دادند. عوامل نیروهای سرکوبگر نفراتی را که فیلم می‌گرفتند با باتون کتک می‌زدند.

در دانشکده فنی دانشگاه تهران و دانشگاه علم و صنعت نیز دانشجویان شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» سر دادند. دانشجویان دانشگاه علامه نیز در تجمع خود به‌مناسبت روز دانشجو شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سردادند. نیروهای گارد ضدشورش از گرفتن فیلم و عکس توسط دانشجویان جلوگیری می‌کردند.

سرتیپ-پاسدار جنایتکار قالیباف، شهردار تهران، که قرار بود در دانشگاه صنعتی شریف سخنرانی کند در هراس از اعتراضات دانشجویی برنامه خود را لغو کرد. مزدوران لباس‌شخصی در این دانشگاه از گرفتن فیلم و عکس توسط دانشجویان جلوگیری کردند.

در دانشگاه هنر در تهران، مزدوران از ترس مختل شدن برنامه حکومتی توسط دانشجویان معترض، از ورود آنان به برنامه جلوگیری کردند. دانشجویان در مقابل دانشگاه دست به تجمع زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
16آذر 1393 (7دسامبر2014)