ایران بدترین دشمن ازادی رسانه ها

rate freedom سازمان غیر دولتی فریدام هاوس (خانه آزادی)، مستقر در واشنگتن است، در گزارش سالانه خود پیرامون آزادی رسانه ایران در میان 197 کشور در رتبه 191 جای گرفته است

بر اساس این این گزارش که سالانه منتشر مشود ایران  به همراه کره جنوبی، ترکمنسان، ازبکستان، اریتره، بلا روس، کوبا و اکوادر هشت کشوری هستند که  بدترین دشمن رسانه های ازاد هستند.

این گزارش میافزاید که ایران، روسیه و چین کشورهائی هستند که روشهای متعددی برای محدود کردن رسانه ابداع کرده اند.

در این گزارش کشورهای سوئد نروژ و دانمارک در صدر کشورهائی هستند که به ازادی رسانه ها احترام میگذارند.